Online Živá knižnica 

( 2016 - 2020 )

 
realizované v spolupráci s Zdieľanie o.z.
 
 
 
 
 

Sme hrdí, že môžeme stáť pri príprave 

 
unikátneho webového vzdelávacieho audiovizuálneho projektu 
 
Online Živá knižnica.Za projektom Online živej knižnice

stoja skvelí ľudia z neziskovej organizácie
 


 Od emócií k poznaniu – Eduma, n.o..Poslaním projektu je dosiahnuť,

aby ľudia s akoukoľvek inakosťou

mali šancu na plnohodnotný život v spoločnosti

 a mohli byť každý deň sami sebou:
 
 
"Nemôžeme už viac nečinne sedieť a pozerať sa na to, 
 
ako sa mladí ľudia  boriaci s prekážkami spoločnosti, 
 
rútia do priepasti zvanej ťažké sociálne vylúčenie. 
 
Musíme sa zaoberať ich problémami, potrebami 
 
a posúvať ich príbehy k ľuďom, 
 
ktorí vedia a môžu nájsť pre nich riešenia. 
 
Len tak dokážeme 
 
ich vytláčanie na okraj spoločnosti zastaviť skôr, 
 
než sa tam dostanú. 
 
Pretože o chvíľu už môže byť neskoro. 
 
Pre nich, aj pre nás... "
 
 
Janette Motlová, zakladateľka Eduma 


Vytvárame preto audiovizuálne nástroje,

ktoré cez emocionálne silné príbehy pomáhajú

porozumieť potrebám a problémom

ľudí s prekážkami v spoločnosti.

 
Tieto nástroje sú použiteľné

 v školstve, biznisovom,

 mediálnom a verejnom sektore.


 
 
Viac o projekte Online Živé knižnice nájdete tu.