Sedem dní s divými makmi (2010)

 

Scenár, strih: Magda Kmeťková

Réžia, kamera, strih: Roman Hraník

- dlhometrážny dokumentárny film o talentovaných rómskych deťoch zo sociálne slabých rodín, ktoré dostali šancu rozvíjať svoj talent prostredníctvom darcovského programu ProDonum Divé maky

- dojímavo ľudské osudy detí sa rozvíjajú na platforme týždennej Letnej akadémie v Modre - Harmónii v lete roku 2009 a vyvrcholia Cigánskym Bašavelom na hrade Červený Kameň

- úvaha o metódach a efektivite starostlivosti majoritnej spoločnosti o rómsku minoritu

 

Ukážky z filmu:

chameleonfilm.eu/sedem_dni_s_divymi_makmi.html