Waldorfský oriešok (2011)

 

Námet, scenár, strih: Magda Kmeťková

Réžia, kamera, strih, koloring: Roman Hraník

 

- nezávislý časozberný dokumentárny film, ktorý na pozadí rozhodovania o ďalšej existencii alternatívneho waldorfského školstva na Slovensku rozvíja

  širokospektrálne filozofické témy všeľudských etických hodnôt, hľadania ľudskej prirodzenosti a práva slobodnej voľby vzdelávania

- jasné a silné prepojenie na spoločensky, politicky, filozoficky a sociálne aktuálne témy a kauzy okolo waldorfského školstva

- časozberne poskladané príbehy prvých deviatakov prvej slovenskej waldorfskej školy z rokov 2009-2011

 

 

Ukážka z filmu: