Jakub Hraník

Jakub Hraník

CEO:

E-mail: fluidumfilm@gmail.com

 

- spoločník  Fluidum Film s.r.o.

- fotograf a kameraman v slobodnom povolaní

- vo fotografickom a filmovom biznise od roku 2010

- v rokoch 2010-2014 – fotograf a kameraman časozberného dokumentárneho projektu  RTVS Deti milénia

- 2014 – spoluscenárista filmu Školička pod lipou – štipenduim z AVF

- od 2015 spolupráca na filmových projektoch BRANEO GROUP s.r.o.