Cesta von

 

Realizované v spolupráci s 

 

Občianskym združením Cesta von

a

Od emócií k poznaniu - EDUMA n.o.

Cesta von je autorský dokumentárny film, ktorý cez silný  príbeh charizmatickej omamy Alexandry Giňovej a jej kolegýň, omám Vierky Kováčovej a Ingrid Ferencovej,  rozpráva o boji rómskych žien proti generačnej chudobe v segregovanej rómskej osade pri Zborove, okr. Bardejov.

 

Celý film si môžete pozrieť na tomto linku.

 

 

Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2013 žije v generačnej chudobe v segregovaných osídleniach 68 540 Rómov, čo je 17% všetkých Rómov žijúcich na Slovensku, pričom viac ako polovicu z tohto počtu predstavujú ženy. Zväčšujúci sa počet rómskych rodín, žijúcich v chudobe a segregovane, začal výrazne stúpať po Nežnej revolúcii pre rušenie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov Rómovia ako prví, spravidla s etnickým kontextom, prichádzali o prácu a spoločenský status a opäť sa pre mnohých extrémistov a neonacionalistov a neofašistov stali kriminalizovanými treťotiednymi parazitmi na okraji spoločnosti. 

 

Vo filme tieto stereotypy rozbíjame cez silný individualizovaný príbeh omamy Alexandry a jej kolegýň. Chceme, aby majorita pochopila, že je mýtus, že z bludného kruhu chudoby je ľahké sa vymaniť, ak človek chce a že bez pomoci majority to nejde. Je cesta von? Dá sa pretrhnúť reťaz generačnej chudoby? 

 

Sociálny dokument Cesta von hľadá práve tieto neľahké odpovede. Pre Rómov a hlavne pre majoritu a výkonnú politickú moc. 

 

Fotografie z natáčania:

 

Realizované s finančnou podporou