Vnímaví pre zraniteľných 

I. a II.

cyklus dokumentárnych filmov

 

 

 

 

Realizované v spolupráci so 

 

Zdieľanie o.z.

a

Art Society s.r.o.

 

Vnímaví pre zraniteľných je cyklus 11-tich cca 26 minútových dokumentárnych portrétov mladých rómskych dobrovoľných poradcov, ktorí pomáhajú budovať rómsku identitu u rómskych detí vychovavaných v nerómskych náhradných rodinách a v detských domovoch. 

 

Viac o projekte v týchto videách:

V slovenských detských domovoch vyrastá veľa rómskych detí. Až 60% z nich sa stane súčasťou adoptívnej, alebo profesionálnej náhradnej rodiny. Tieto deti sa však v nerómskom prostredí často stretávajú s nepochopením a s potláčaním svojho rómskeho ja. Ich nerómski rodičia nie sú pripravení čeliť predsudkom, stereotypom a diskriminácii, ktorej sú ich rómske deti vystavené, nepoznajú rómsku kultúru a históriu a nevedia v nich dostatočne budovať ich rómsku identitu a hrdosť. 

 

Do tejto situácie v rámci projektu Vnímaví pre zraniteľných vstupuje päť mladých rómskych dobrovoľných poradcov z rôznych regiónov Slovenka. Prešli si mnohými úskaliami a prekážkami, zažili, aké je byť pre svoju etnicitu nechcení, nepochopení, odmietnutí. Naučili sa s tým pracovať, prijali svoje Rómstvo a sú naň hrdí. 

 

Dnes pomáhajú a odovzdávajú svoje skúsenosti rómskym deťom žijúcim v nerómskych rodinách, učia ich nerómskych rodičov porozumieť kultúrnym a etnickým odlišnostiam ich detí a sprístupňujú im rómsku kultúru, aby aj oni mohli svoje rómske deti motivovať k nájdeniu ich rómskej identity. 

 

Pre deti sú ich poradcovia mnohrát jedinými Rómami, ktorých poznajú. Sú pre nich vzorom a motiváciou. Filmy o nich sú nástrojom, ako hľadanie identity týchto rómskych detí verejne podporiť.

 

Pozrite si filmy cyklu:

 

 

TOMÁŠ

 

Fotografie z natáčania:

 

Realizované s finančnou podporou