Videodokumentácia projektu

Súčasťou vyúčtovania dotácií a grantov je zvyčajne aj požiadavka predložiť k Vášmu projektu videodokumentáciu, ktorá zachytáva počiatočný stav, samotný priebeh/proces a konečný stav projektu.

 

Mnohé občianske zrduženia a neziskovky sa uchádzajú o 2% z daní a chcú o svojej činnosti informovať formou videodokumentácie.

 

Sponzori sa radi prostredníctvom videodokumentácie presvedčia, že ich sponzorské prostriedky boli využité účelne a efektívne, pre dobrú vec.

 

Dobrá videodokumentácia Vám navyše ušetrí siahodlhé opisy, vysvetľovania a kontroly areprezentuje Vás a Vašu činnosť.

 

Je aj vítanou spomienkou na realizáciu projektu pre všetkých zúčastnených.

 

Gaudiho dielňa 2014 - krátka videodokumentácia,  pripravená pri príležitosti verejnej prezentácie projektu Gaudího dielňa 2015.

Projekt sa  aj prostredníctvom tohto videa  uchádzal o  pokračovanie projektu a o udelenie dotácie na realizáciu   v participatívom rozpočte 2015 Bratislava - Nové Mesto.

O podpore projektu aj na základe tejto videodokumentácie   rozhodli neskôr občania mestskej časti priamym a on line hlasovaním.

Samotná prezentácia  projektu pred občanmi sa nachádza tu cca od 12,30 min..:

pr.banm.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_wrx2GwJwJ4Pk/282511/3702164

Gaudího dielňa - Nadácia Pontis - Naskoč na našu vlnu - videodokumentácia k projektu Nadácie Pontis Naskoč na našu vlnu, ktorého súčasťou sa stala aj Gaudího dielňa....

 

Viac o projekte na www.nadaciapontis.sk/podujatie/poupratuj-nase-mesto

... krátky dokument o deťoch z Divých makov, Letnej akadémii a Cigánskom Bašaveli 2015 ...
 
Divé maky je občianske združenie, ktoré sa venuje podpore nadaných rómskych detí zo sociálne slabých rodín. Štipendijný program Divé maky oslavuje v roku 2015  10. výročie vzniku.

Počas svojho pôsobenia Divé maky podporili viac ako 440 talentovaných rómskych detí, 80-tim svojou finančnou podporou umožnili študovať na stredných školách, 13-tim na vysokých školách, ďalší sa na stredné a vysoké školy chystajú.

viac o projekte na www.divemaky.sk/