Primášov sen

 
produkcia 
 
 

 

...životopisný dokumentárny film Primášov sen komplexne zmapuje život, dielo a odkaz rómskeho virtulóza, skladateľa, koncertného majstra SĽUK-u a zakladateľa Diabolských huslí očami tých, ktorí mali tú česť žiť po jeho boku: rodiny, priateľov, kolegov, susedov, novinárov a životopisca. 

Dôležitou postavou filmu bude aj historik, ktorý charakterizuje jednotlivé desaťročia života umelca z pohľadu geopolitiky, štátneho zriadenia, ideológie, spoločenských pomerov a vzťahov, či celkovej atmosféry v krajine, aby aj generácia mladších divákov vedela plne pochopiť súvislosti a okolnosti časových období, v ktorých Mrenica žil.

Film predstaví divákom jeho emocionálne silný životný príbeh plný človečiny, humoru a humanizmu. 

Cez optiku života Mrenicových potomkov a pokračovanie v rodovej hudobníckej tradícii  sa vraciame k životu a dielu velikána slovenského folklóru druhej polovice 20. storočia, aby sme ho plasticky, komplexne a nadčasovo predstavili filmovému divákovi. 

Film je pripravovaný ako reprezentatívny a nadčasový projekt. 

Film bude pracovať s bohatým archívom rodiny:  artefakty, hudba, fotografie, pohľadnice z ciest, plagáty, audiovizuálny materiál.

 

 

Minutáž: 60-70 min.

Troj - kino-premiéra: 10 / 2018 pri príležitosti 10. výročia úmrtia Majsta v kine SĽUK,  Očová a Detva pri príležitosti 10. výročia úmrtia Majstra

TV premiéra: RTVS 10/ 2018 pri príležitosti 10. výročia úmrtia Majstra

Web: našim zámerom do budúcnosti je, aby film, hudba, dostupný archívny materiál zo života a tvorby Majstra, vrátane audiovizuálnych spomienok rodiny, priateľov, kolegov, susedov, novinárov a životopisca, ktoré sa do filmu nedostanú, boli zverejnené a voľne dostupné na webovej stránke, venovanej životu a dielu Jána Berky Mrenicu staršieho pre všetkých záujemcov, bádateľov a fanúšikov Majstra.

 

Kto bol Ján Berky Mrenica

 

Ján Berky - Mrenica ( 1939-2008 ) bol excelentný rómsky muzikant , ktorý preslávil svoju rodnú Očovú a vlasť v 52 krajinách sveta jedinečnou interpretáciou predovšetkým ľudovej hudby.

 

Ako koncertný majster pôsobil takmer 33 rokov v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve.

 

V roku 1991 založil  „Diabolské husle“. Diabolské husle vznikli  po odchode Berkyho zo SĽUK-u. Boli zoskupením siedmich mladých inštrumentalistov, ktorí interpretovali hudbu všetkých žánrov (okrem slovenského i zahraničného folklóru klasiku, operetu, jazz a pop). Aj s vlastným orchestrom sa Berky Mrenica dostal do sveta. Hrali v USA, Kanade, Austrálii, Japonsku, Číne a celej Európe. Po mozgovej príhode musel Berky-Mrenica starší z orchestra pre ochrnutú ruku odísť a žezlo odovzdal svojmu synovi. Neskôr sa predsa len k obľúbeným husličkám vrátil a sporadicky s orchestrom účinkoval. Mnohokrát tak, že syn ťahal slákom a on zdravou rukou preberal. Vyvolával tým búrlivé ovácie ako za starých čias.

 

Žiaľ, členovia kapely mali čoraz častejšie názorové nezhody. Primáš Berky mladší totiž, podobne ako jeho otec, preferoval v repertoári folklór, zvyšok kapely sa skôr prikláňal ku komerčnejšiemu prezentovaniu klasiky. Dokonca sa vraj hanbili vystupovať v ľudových krojoch. Tieto a ďalšie nezhody v auguste 2007 vyústili do rozpadu kapely. Odchádzajúci členovia vzápätí založili kapelu Cigánski diabli a vrhli sa na komerciu. Berkyho-Mrenicu staršieho to ako zakladateľa Diabolských huslí až do smrrti veľmi bolelo a trápilo...

 

Aký bol? Pamätníci spomínajú, že bol vždy za každý vtip, ale okamžite zvážnel, keď išlo o muziku. Na skúškach nepoznal žiaden humor, chcel dokonale pripraveného muzikanta, ktorý odvedie profesionálnu robotu a do hudby vloží okrem profesionality celé svoje srdce. 

 

Zaujímalo ho, aká pozornosť sa venuje výchove detí prostredníctvom kultúry, lebo ol presvedčený, že práve umenie a kultúra spájajú ľudí bez rozdielu národnosti a vyznania.

 

Jeho životná filozofia spočívala v tom, že nie je dôležité, a ani rozhodujúce, kedy človek z tohto sveta odíde. Dôležité preňho bolo, čo po sebe človek zanechá, aké duchovné a kultúrne hodnoty...

 

Hoci zomrel vo veku 65 rokov, jeho vklad svetu predstavuje jeho hudobné umenie,  ktoré vrylo do rómskej aj slovenskej kultúry hlbokú a veľmi plodnú brázdu, jeho myšlienky a jeho potomkovia - deti a vnúčatá, ktoré dôstojne kráčajú v jeho šľapajách.

 

O tomto všetkom je Primášov sen.

 

Realizované s finančnou podporou

Úradu vlády Slovenskej republiky

program

Kultúra národnostných menšín 2017

 

v spolupráci s Zdieľanie o.z.