Primášov sen

 
produkcia 
 
 

 

...životopisný dokumentárny film Primášov sen komplexne zmapuje život, dielo a odkaz rómskeho virtulóza, skladateľa, koncertného majstra SĽUK-u a zakladateľa Diabolských huslí očami tých, ktorí mali tú česť žiť po jeho boku: rodiny, priateľov, kolegov, susedov, novinárov a životopisca. 

Dôležitou postavou filmu bude aj historik, ktorý charakterizuje jednotlivé desaťročia života umelca z pohľadu geopolitiky, štátneho zriadenia, ideológie, spoločenských pomerov a vzťahov, či celkovej atmosféry v krajine, aby aj generácia mladších divákov vedela plne pochopiť súvislosti a okolnosti časových období, v ktorých Mrenica žil.

Film predstaví divákom jeho emocionálne silný životný príbeh plný človečiny, humoru a humanizmu. 

Cez optiku života Mrenicových potomkov a pokračovanie v rodovej hudobníckej tradícii  sa vraciame k životu a dielu velikána slovenského folklóru druhej polovice 20. storočia, aby sme ho plasticky, komplexne a nadčasovo predstavili filmovému divákovi. 

Film je pripravovaný ako reprezentatívny a nadčasový projekt. 

Film bude pracovať s bohatým archívom rodiny:  artefakty, hudba, fotografie, pohľadnice z ciest, plagáty, audiovizuálny materiál.

 

 

Minutáž: 60-70 min.

Troj - kino-premiéra: 5 / 2019 pri príležitosti 80. výročia narodenia Majsta v kine SĽUK,  Očová a Detva 

TV premiéra: RTVS 5 / 2019 

Web: našim zámerom do budúcnosti je, aby film, hudba, dostupný archívny materiál zo života a tvorby Majstra, vrátane audiovizuálnych spomienok rodiny, priateľov, kolegov, susedov, novinárov a životopisca, ktoré sa do filmu nedostanú, boli zverejnené a voľne dostupné na webovej stránke, venovanej životu a dielu Jána Berky Mrenicu staršieho pre všetkých záujemcov, bádateľov a fanúšikov Majstra.

 

Videá k projektu

Prierez životom

Základný prierez života Jána Berky Mrenicu st. chronologicky naznačuje osnovu životopisného dokumentárneho filmu Primášov sen:   

Odkaz predkov

Barbora Botošová. Krásna primáška, výnimočne talentovaná žena. Husle a slák sú jej predĺžené ruky . Načúva, kam a ako ju smerujú...Tie husle jej totiž ešte pred smrťou daroval slávny starý otec, Ján Berky Mrenica st., aby pokračovala v jeho diele... 

Očovská folklórna hruda

K životu Jána Berky Mrenicu staršieho neodmysliteľne patrila aj jeho rodná Očová. Pamätníci spomínajú na jeho veľkú radosť a hrdosť, keď Očová začala organizovať Očovskú folklórnu hrudu. Preto Očovská folklórna hruda nemôže chýbať ani v dlhometrážnom dokumentárnom filme o živote a diele Jána Berky Mrenicu - Primášov sen. 

Rekonkurz

33 rokov v SĽUK-u. 33 rokov poctivej práce koncetrného majstra. 33 rokov úspechov doma, aj v zahraničí. A potom, okolo Nežnej, sa ktosi rozhodol súbor "vybieliť". Osudný rekonkurz a následný Mrenicov odchod zo SĽUK-u odštartoval úspešné obdobie Diabolských huslí, preto nemôže v životopisnom dokumentárnom filme Primášov sen chýbať...

Dom v Očovej

K životu Jána Berky Mrenicu staršieho neodmysliteľne patril milovaný dom, ktorý postavil v rodnej Očovej. Previedla nás ním vnučka Barbora Botošová. Rozprávanie o dome, o jeho stavbe, aj o tom, ako sa stal letným sídlom celej rodiny a napokon aj miestom skonu Majstra, nemôže chýbať ani v dlhometrážnom dokumentárnom filme o živote a diele Jána Berky Mrenicu - Primášov sen.

Realizované s finančnou podporou

Úradu vlády Slovenskej republiky

program

Kultúra národnostných menšín 2017

 

v spolupráci s Zdieľanie o.z.

 

 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín