„… pretože je život krutý, vo filmoch treba happy–end.“ 

Jozef Urban

O nás

Fluidum Film s.r.o. je televízny a filmový producent zaoberajúci sa produkciou vlastných autorských aj objednávkových audiovizuálnych projektov. 

Našou hlavnou prioritou je audiovizuálna tvorba súvisiaca s problematikou:

- spoločenskej zodpovednosti,

- občianskeho aktivizmu,

- inklúzie,

- formovania kritického myslenia,

- scitlivovania spoločnosti na problematiku marginalizovaných, znevýhodnených a zraniteľných komunít 

- stavania mostov medzi rôznymi komunitami spoločnosti

- zachovávania kultúrneho dedidčstva 

- detí a mládeže

- rómskej národnostnej menšiny

Tieto problematiky reflektujeme prostredníctvom emocionálne silných príbehov. Na realizácii svojich zámerov aktívne spolupracujeme s neziskovým sektorom a televíznymi vysielateľmi.


Naše projekty podporili:


Spolupráca:


Fluidum Film s.r.o.

AdresaZámocká 22, 811 01 Bratislava - Staré Mesto

Telefónne číslo+421 903 258 204

E-mailfluidumfilm@gmail.com

Sledujte násFacebook

Výpis z obchodného registra