Fluidum Film s. r. o., nezávislý producent

 

 

Fluidum Film s.r.o., nezávislý producent je televízny a filmový producent zaoberajúci sa produkciou vlastných autorských aj objednávkových audiovizuálnych projektov. Našou hlavnou prioritou je audiovizuálna tvorba súvisiaca s problematikou:

 

- spoločenskej zodpovednosti,

- občianskeho aktivizmu,

- inklúzie,

- formovania kritického myslenia,

- scitlivovania spoločnosti na problematiku marginalizovaných, znevýhodnených a zraniteľných  komunít rómskej národnostnej menšiny

- stavania mostov medzi rôznymi komunitami spoločnosti

- zachovávania kultúrneho dedidčstva

- detí a mládeže

 

Tieto problematiky reflektujeme prostredníctvom emocionálne silných príbehov. Na realizácii svojich zámerov aktívne spolupracujeme s neziskovým sektorom a televíznymi vysielateľmi. 

 

 

Výpis z Obchodného registra:

 

 

Predmety činnosti:

 

 • Producentská činnosť v oblasti videotvorby, televíznej a filmovej tvorby

 

 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

 

 • Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

 

 • Fotografické služby

 

 • Počítačové služby

 

 • Reklamné a marketingové služby

 

 • Vydavateľská činnosť

 

 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

 

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

 

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

 

 • Prenájom hnuteľných vecí

 

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

 

 • Kúpa tovaru  na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)