Cesta von ( 2019 )

24.08.2019

Cesta von je autorský dokumentárny film, ktorý cez silný príbeh charizmatickej omamy Alexandry Giňovej a jej kolegýň, omám Vierky Kováčovej a Ingrid Ferencovej, rozpráva o boji rómskych žien proti generačnej chudobe v segregovanej rómskej osade pri Zborove v bardejovskom okrese. 

Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2013 žije v generačnej chudobe v segregovaných osídleniach 68 540 Rómov, čo je 17% všetkých Rómov žijúcich na Slovensku, pričom viac ako polovicu z tohto počtu predstavujú ženy. Atles rómskych komunít z roku 2019 je ešte neúprosnejší.  Zväčšujúci sa počet rómskych rodín, žijúcich v chudobe a segregovane, začal výrazne stúpať po Nežnej revolúcii pre rušenie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov. Rómovia ako prví, spravidla s etnickým kontextom, prichádzali o prácu a spoločenský status, bez práce si nevedeli udržať svoj ekonomický status vrátane bývania a na Slovensku začal rásť počet osád.  Z týchto dôvodov sa bez pochopenia súvislostí stali pre mnohých extrémistov a neonacionalistov a neofašistov kriminalizovanými treťotiednymi parazitmi na okraji spoločnosti, ktorí nikdy nemali záujem pracovať a vyjsť z bludného kruhu generačnej chudoby.

Vo filme tieto stereotypy rozbíjame cez silný individualizovaný príbeh omamy Alexandry a jej kolegýň. Chceme, aby majorita pochopila, že je mýtus, že z bludného kruhu chudoby je ľahké sa vymaniť, ak človek chce a že bez pomoci majority to nejde. Je cesta von? Dá sa pretrhnúť reťaz generačnej chudoby?

Sociálny dokument Cesta von hľadá práve tieto neľahké odpovede. Pre Rómov a hlavne pre majoritu a výkonnú politickú moc.


Realizované v spolupráci s Občianskym združením Cesta von a  EDUMA n.o. 

Realizované s finančnou podporou