Cigánka (2018)

23.09.2018

Koučka, mentorka, spisovateľka, blogerka, žena známa zo Silnej zostavy RTVS, zakladateľka neziskovky Eduma - Od emócií k poznaniu, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Autorka evitovky Cigánka - prvej pravdivej knižky o tom, aké to je byť na Slovensku Cigánom. To je Janette Maziniová Motlová.

Film spracúva jej autobiografický príbeh. Príbeh Janette, ktorá v túžbe za kvalitnejším životom prekročila hranicu cigánskeho a gadžovského sveta. A to aj za cenu toho, že dnes riadne nepatrí vlastne nikam...

Film hovorí o boji ženy, ktorá predsudky svojej minority aj predsudky majority cíti na vlastnej koži. Na tmavšej koži...

Janette mohla skončiť ako jedna z mnohých Neviditeľných. Hoci jej mama bola dojičkou a otec pastierom, ona si tvrdohlavo vybojovala vzdelanie a kariéru a dnes pomáha mladým Rómom a ľuďom s hendikepom, či deťom z detských domovov nájsť miesto v spoločnosti.

Cez jej pracovné aktivity, koučink, súkromie, zdravie, spomienky na detstvo a na jej vlastnú integráciu spoznávame svet mladých Rómov, ktorí veria, že keď raz majoritná a minoritná spoločnosť dozrejú, budú práve oni mostami, ktoré tieto dve skupiny spoločnosti prepoja.

Dňa 26. apríla 2018 sme v Rómskom magazíne Sam khere na RTVS Dvojke prinesli ukážku z pripravovaného dlhometrážneho filmu Cigánka o charizmatickej Janette Motlovej. Pozrieť si ju môžete tu. V časozberoch zo života Janett Motlovej stále pokračujeme.