Rolíkovci (2018)

24.08.2018

publicistiký dokumentárny film o Rómskom literárnom klube a jeho spisovateľoch

Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov prózy a poézie, ktorých inšpiráciou k literárnej tvorbe je život Rómov. S myšlienkou založiť tento klub prišla Krajská asociácia rómskych iniciatív so sídlom v Banskej Bystrici v roku 2009. Jeho zakladateľom a aktívnym členom je Mgr. Maroš Balog. Práca ROLIKU je úzko spätá s kultúrou, vzdelávaním a aj so sociálnymi aspektami rómskej menšiny. Rómsky literárny klub je v súčasnosti vo fáze svojho rozširovania, čo do personálej kapacity a ďalšieho formovania a smerovania a  môže sa pochváliť, že rozširuje svoje rady aj o mladých autorov vo veku 16 - 20 rokov. Cieľom klubu je prezentovať literárnu tvorbu Rómov a o Rómoch.