Sedem dní s divými makmi (2009) 

18.08.2016

 Dlhometrážny dokumentárny film o talentovaných rómskych deťoch zo sociálne vylúčeného prostredia, ktoré dostali šancu rozvíjať svoj talent prostredníctvom darcovského programu ProDonum Divé maky.

Dojímavo ľudské osudy detí sa rozvíjajú na platforme týždennej Letnej akadémie v Modre - Harmónii v lete roku 2009 a vyvrcholia Cigánskym Bašavelom na hrade Červený Kameň.

Úvaha o metódach a efektivite starostlivosti majoritnej spoločnosti o rómsku minoritu.

Scenár, strih: Magda Kmeťková

Réžia, kamera, strih: Roman Hraník