Online živá knižnica ( 2016 - 2022 )

24.08.2022

kompletná audiovizuálna podpora unikátneho vzdelávacieho portálu neziskovej organizácie EDUMA n.o. na www.onlinezivakniznia.sk , ktorý cez silné video-príbehy scitlivuje spoločnosť pre témy vylúčených a zraniteľných.

Poslaním projektu je dosiahnuť, aby ľudia s akoukoľvek inakosťou mali šancu na plnohodnotný život v spoločnosti a mohli byť každý deň sami sebou. Vytvárame preto audiovizuálne nástroje, ktoré cez emocionálne silné príbehy pomáhajú porozumieť potrebám a problémom ľudí s prekážkami v spoločnosti. Janette Motlová, zakladateľka neziskovej organizácie EDUMA n.o. a ideová matka projektu, vysvetľuje spoločenskú potrebu projektu takto:

"Nemôžeme už viac nečinne sedieť a pozerať sa na to, ako sa mladí ľudia boriaci s prekážkami spoločnosti, rútia do priepasti zvanej ťažké sociálne vylúčenie. Musíme sa zaoberať ich problémami, potrebami a posúvať ich príbehy k ľuďom, ktorí vedia a môžu nájsť pre nich riešenia. Len tak dokážeme ich vytláčanie na okraj spoločnosti zastaviť skôr, než sa tam dostanú. Pretože o chvíľu už môže byť neskoro. Pre nich, aj pre nás... "