Waldorfský oriešok (2011)

20.08.2016

Nezávislý časozberný dokumentárny film, ktorý na pozadí rozhodovania o ďalšej existencii alternatívneho waldorfského školstva na Slovensku rozvíja širokospektrálne filozofické témy všeľudských etických hodnôt, hľadania ľudskej prirodzenosti a práva slobodnej voľby v oblasti vzdelávania.

Jasné a silné prepojenie na spoločensky, politicky, filozoficky a sociálne aktuálne témy a kauzy okolo waldorfského školstva.

Časozberne poskladané príbehy prvých deviatakov prvej slovenskej waldorfskej školy z rokov 2009-2011.


Námet, scenár, strih: Magda Kmeťková

Réžia, kamera, strih, koloring: Roman Hraník