Naša tvorba

Výber z autorskej tvorby Fluidum Film s.r.o. a z tvorby našich kmeňových tvorcov.

šesť filmov autorského dokumentárneho cyklu, ktorý časozbernou metódou mapuje životné príbehy generácie, narodenej na prelome tisícročí na Slovensku.

Nezávislý časozberný dokumentárny film, ktorý na pozadí rozhodovania o ďalšej existencii alternatívneho waldorfského školstva na Slovensku rozvíja širokospektrálne filozofické témy všeľudských etických hodnôt, hľadania ľudskej prirodzenosti a práva slobodnej voľby v oblasti vzdelávania.

Film o letných prázdninách, ktoré sa neskončili tak veselo, ako sa začali.

Dlhometrážny dokumentárny film o talentovaných rómskych deťoch zo sociálne vylúčeného prostredia, ktoré dostali šancu rozvíjať svoj talent prostredníctvom darcovského programu ProDonum Divé maky.

Dokumentárny seriál o javoch medzi nebom a zemou, v ktorom možno nájdete odpovede na to, čo nemožno presne vypovedať a ani zobraziť.

Žaba (1996)

16.08.2016

"Milá hříčka ve stylu "krutých šprýmů". Zpočátku nevinné posezení babičky s vnoučkem za hezkého letního dne u hrnečku čerstvého mléka končí v okamžiku, kdy chlapec odmítne svůj nápoj vypít. Má k tomu vskutku pádný důvod a babička by rozhodně dopadla lépe, kdyby mu uvěřila."

Stredometrážny film Vášeň je súčasťou trilógie STV/VŠMU Stopercentne čistá láska. Vášeň je film, v ktorom je veľmi mnoho žien a pritom takmer ani jedna...